Phần mềm quản lý phòng chuyên khoa tai mũi họng


Hình ảnh

* Chạy trên nền tảng web lưu trữ đám mây dữ liệu, an toàn, bảo mật
* Đăng ký là sử dụng không cần cài đặt trên máy tính không cần máy chủ
* Tạo nhiều tài khoản, phân quyền theo từng vị trí làm việc phòng ban
* Quản lý phiên làm việc, truy vết các hồ sơ bị chỉnh sửa, và xóa
* Quản lý bệnh nhân đang khám, chơ khám, đã khám xong.
* Gọi tên qua loa, hiển thị danh sách ra tivi cho bệnh nhân xem, in số thư tự.
* kê đơn, in đơn, gửi đơn qua zalo, gưi đơn bằng link.
* kê đơn nhanh theo đơn mẫu, hoặc nhóm thuốc mẫu
* Chỉ định dịch vụ, thu tiền, quản lý thu chi, chuyển khoản.
* Quản lý các hồ sơ cận lâm sang, tích hợp các mẫu mô tả chẩn đoán theo ý muốn.
* Quản lý vật tư tiêu hao, trả kết quả xét nghiệm qua phiếu.
* Quản lý chỉ định dịch vụ của bác sỹ, tiền % bs nhận đượch theo chỉ định.
* Quản lý chấm công nhân viên, các loại chi khác của phòng khám
* Tích hợp lấy hình ảnh, lưu hình ảnh trên hệt hống, cho in phiếu kết quả, gủi kết quả qua zalo, tìm tại kết quả và hình ảnh trong lịch sử bệnh nhân của các lần khám trước.
* Quản lý hẹn khám của bệnh nhân, nhăn tin cho bn qua zalo
* Tiếp nhận bệnh nhân tai quầy, hoặc bác sỹ lên lịch cho bệnh nhân có thể đặt lich lấy số từ xa qua điện thoại
* Quản lý nhập thuốc vào kho, kê đơn, bán lẻ, kho thuốc
* Liên thông hệ thống đơn thuốc quốc gia
* Đầy đủ các loại báo cáo
* Cho phép xuất ra excel các mẫu báoc cáo 
-Nhập, nhập, xuất, tồn, doanh thu,lợi nhuân, danh sách bệnh nhân,thuôc bn không lấy
Nâng cấp thêm theo yêu cầu của phòng khám không thu thêm phí